Навчально-виховний комплекс № 33
Маріїнська гімназія ДоброТи м. Дніпро
(067) 371-47-96 - секретар,  (067) 371-30-89
м. Дніпро, вул. Троїцька, 1
 
Вчителям / Подолання проявів дисграфії, що зумовлена порушенням мовного аналізу і синтезу

Подолання проявів дисграфії, що зумовлена порушенням мовного аналізу і синтезу

Дисграфія — частковий розлад процесу письма, що виражається у специфічних і стійких помилках, зумовлених не сформованістю або порушенням функцій, що забезпечують процес письма.

Дисграфія у дитини часто пов’язана з різними порушеннями мовлення. У важких випадках оволодіння грамотою відбувається повільно, з великими труднощами і потребує тривалої спеціальної допомоги. Письмове мовлення школяра-дисграфіка відрізняється від письмового мовлення його однолітків великою кількістю специфічних помилок.

Особливо ж непокоїть те, що учні часто не розрізняють на слух фонеми рідної мови.

Здавалося б, таких помилок не має бути, позаяк більшість дітей приходить до школи з правильною звуковимовою. На жаль, не в усіх майбутніх школярів був своєчасно сформований фонематичний слух, що є однією з причин появи дисграфічних помилок. За даними фахівців, у 10% дітей спостерігаються порушення слухової диференціації звуків.

Якщо дитина в дошкільному віці не розрізняла дзвінких та глухих, шиплячих та свистячих приголосних, у неї потім на письмі можуть з’являтися заміни: діти-діди; брати-бради; бабуся-бапуся.

Яка система роботи учителя на уроці?

1.     Проводити на уроках артикуляційну розминку

2.     Працюючи над новим звуком і буквою, вчити скоромовки на вивчаємий звук

3.     Використовувати різноманітні дидактичні ігри зі звуками

4.     Обов’язково проводити фонетичний розбір слів

5.     На етапі автоматизації звуків у логопеда – постійно нагадувати, що звуки потрібно вимовляти правильно, виправляти помилки у мовленні

6.     Проводити пальчикову гімнастику

7.     Контролювати відвідування дітьми логопеда