Навчально-виховний комплекс № 33
Маріїнська гімназія м. Дніпро
+38(056) 744-16-76  +38(056) 744-16-82
м. Дніпро, вул. Троїцька, 1
 
/ Тема: Тестовий редактор Word 6 клас

6 клас  

Тема: Тестовий редактор Word

Мета:

       навчальна: застосування умінь і навичок роботи в текстовому редакторі на практиці, узагальнити знання, навчитися використовувати Word у творчій роботі;

       розвивальна : розвинути інтерес до предмета, стимулювати логічне мислення, творчі здібності і пізнавальну активність, сприяти профорієнтації;

       виховна: формування особистої відповідальності за власний результат і результат роботи товаришів, формування емоційно-позитивного напряму на практичну діяльність, сприяти відповідальному ставленню до своїх обов'язків, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Тип уроку. Урок закріплення умінь і навичок

Обладнання: Комп’ютери класу

Структура уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Повторення правил техніки безпеки

ІІІ. Актуалізація опорних знань

IV. Мотивація навчальної діяльності

V. Повідомлення завдань

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання.

 

Хід уроку

 

…Розум полягає

не тільки у знанні,

але й в умінні застосовувати

знання на практиці.

Аристотель

І. Організаційний етап

1.     Привітання.

2.     Перевірка присутності. Підготовка учнів до уроку.

3.     Оголошення теми і формулювання учнями мети уроку.

ІІ. Повторення правил техніки безпеки

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Перед тим як перейти до нашої теми уроку дізнаємося наскільки добре ви знаєте комп’ютер

Відгадай загадку про складові комп’ютера

Скромний сірий колобок

Довгий, тонкий проводок

Зверху на коробці

Дві великі кнопки

В тебе є хороша книжка,

А в комп'ютера є ......(мишка).

 

Сотня клавіш, різні знаки

Спершу учні – небораки,

А тепер раз – два і готово

Відстукали слово.

Ось де пальцям фізкультура

І це все – ......(клавіатура).

 

Ось на нім комп'ютер пише

І малює без зупинки

Найцікавіші картинки

А влаштовує цей хор

Чарівник наш - ......(монітор)

 

Ось я кнопку натискаю

І папір вже заправляю.

Він друкує без зупинки

Вірші, пісні і картинки

І швидкий він, наче спринтер

Відгадайте, що це ...(принтер)

 

IV. Мотивація навчальної діяльності

Ми на сьогоднішньому уроці узагальнимо та закріпимо наші знання з теми. Ще 2 тис. років тому давньо-китайський філософ Конфуцій сказав:

«Те, що я роблю, я розумію,

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам’ятаю.»

Що і намагатимемося робити на сьогоднішньому уроці. Темою нашого уроку є «Текстовий редактор Word». На цьому уроці ми намагатимемося показати свою обізнаність в роботі з текстовим редактором.

Завдання уроку:

Закріпити свої навики та уміння в роботі з текстовим редактором.

V. Повідомлення завдань

 

Учням надається текст екологічного змісту, в якому потрібно виправити помилки, вставити до тексту символи, яких не має на клавіатурі, вирівняти текс «по ширині», вирівняти абзаци, інтервал між рядками.

 

Екологія

Життя нерозривно пов'язане з природним середовищем. На ран­ніх етапах свого становлення людина, користуючись продуктами природи, не завдавала помітної шкоди природним ресурсам. Але з посиленням практичної діяльності, пов'язаної з винаходом знарядь праці, вплив на природу неухильно зростав. В останні десятиліття XX століття у зв'язку із високими темпами науково-технічного прогресу, небувалим розширенням сфер матеріального виробництва він став великомасштабним.

Термін «екологія» (грецьк. «ойкос» — житло, сховище) увів у нау­ку німецький біолог Е. Геккель 1866 року. У вузькому значенні — це наука про взаємозв'язки живих організмів між собою та з навколиш­. середовищем. У широкому розумінні екологія охоплює значне Коло питань, пов'язаних з функціонуванням надорганізмових систем (популяцій, видів, біоценозів, біосфери).                                                                                                                            Тепер під терміном «екологія» часто розуміють увесь комплекс проблем, пов'язаних з охороною навколишнього середовища. Еко-(Огія як наука є основою для розробки певних природоохоронних виходів.                                                                                                                           В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились вза-імо відносини суспільства з природою. Людина отримала можливість (Вливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала іиіановувати майже всі доступні відновлювані і невідновлювані при­родні ресурси і разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля.

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), із |ільш ніж 6 млн відомих хімічних сполук практично використову-і 11.ся до 500 тис. сполук; із них близько 40 тис. мають шкідливі для июдини властивості, а 12 тис. є токсичними.

До кінця XX ст. забруднення навколишнього середовища відхо­дами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробни­цтва, сільського господарства, комунального господарства міст набу­ло глобального характеру і поставило людство на грань екологічної катастрофи.

Утручання людини в природні процеси різко зростає і може спри­чинити зміну режиму ґрунтових і підземних вод у цілих регіонах, поверхневого стоку, структури ґрунтів, інтенсифікацію ерозійних процесів, активізацію геохімічних та хімічних процесів у атмосфері, гідросфері та літосфері, зміни мікроклімату тощо. Сучасна діяльність, наприклад, будівництво гідротехнічних споруд, шахт, рудників, доріг, свердловин, водойм, дамб, деформація суші ядерними вибуха­ми, будівництво гігантських міст, обводнення і озеленення пустель та інші повсякденні аспекти діяльності людини, уже викликали значні видимі і приховані зміни довкілля.

 VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання.

 Скласти ребуси до теми Word.